Πληροφορίες Ασθενών

Το Δικταίον ΜRI αναγνωρίζοντας ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όλων των ασθενών μας.

Προετοιμασία Ασθενών

Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασθενών στο 22 000500 ώστε να σας δοθούν αναλυτικά όλες οι απαραίτητες οδηγίες για την προετοιμασία της εξέτασης σας.
Για τις περισσότερες εξετάσεις δεν είναι απαραίτητη κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. 

Είναι σημαντικό

όπως προσκομίσετε παλαιότερες εξετάσεις μαζί σας για την ίδια ανατομική περιοχή ώστε να γίνει σύγκριση, αν απαιτείται ή/και αν το επιθυμείτε. Για τις γυναίκες εξεταζόμενες με πιθανότητα εγκυμοσύνης, παρακαλούνται να ενημερώνουν το προσωπικό μας κατά την είσοδό τους στο διαγνωστικό μας κέντρο.

Κατά την εγγραφή σας

στο Τμήμα Υποδοχής οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι μας θα σας κάνουν κάποιες ερωτήσεις πριν υποβληθείτε στην εξέταση. Πάντοτε συμπληρώνετε και υπογράφετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο. Θα ερωτηθείτε αν φέρετε στο σώμα σας μεταλλικά αντικείμενα (τεχνητές αρθρώσεις, τεχνητές οδοντοστοιχίες, μεταλλικά stents, κ.α).

Θα σας ζητηθεί

να βγάλετε και να αποθέσετε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα και εξαρτήματα (κλειδιά, γυαλιά, ακουστικά βαρηκοΐας, κινητά τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες, κλπ) σε ασφαλή χώρο έξω από τον κλωβό του μαγνητικού τομογράφου.

Για τις εξετάσεις

της Άνω και Κάτω Κοιλίας είναι προτιμότερο να μην έχετε γευματίσει τέσσερις (4) ώρες πριν την εξέταση. Ασθενείς με βηματοδότη, δεν μπορούν να υποβληθούν σε Μαγνητική Τομογραφία.

Ασθενείς με καρδιακή βαλβίδα, μπορούν να υποβληθούν σε Μαγνητική Τομογραφία, κατόπιν βεβαίωσης της εταιρείας που κατασκεύασε την βαλβίδα.

Σκιαγραφική Ουσία

στις περιπτώσεις χορήγησης ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας ο ιατρός ή ο τεχνολόγος θα σας εξηγήσει την διαδικασία.

Στις περιπτώσεις ιστορικού

αλλεργικής ευαισθησίας ή/και άσθματος είναι απαραίτητη η επικοινωνία σας με τον ιατρό του Διαγνωστικού Κέντρου προκειμένου να σας συστήσει προετοιμασία απευαισθητοποίησης στο ενδοφλέβιο σκιαγραφικό που πρόκειται να σας χορηγηθεί.

Γιατί να επιλέξετε εμάς

Ποιότητα και Ασφάλεια

Σκοπός μας είναι να παρέχονται άριστης ποιότητας διαγνωστικές υπηρεσίες με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Η λειτουργία του κέντρου με βάση τα πιο πάνω συμβάλλει στη χρήση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών με στόχο την παροχή ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Ο περιβάλλον χώρος και η μοντέρνες υποδομές μας προάγουν την φιλική και ευγενική προσέγγιση του προσωπικού μας στην ανάγκες των ασθενών προβάλλοντας το ομαδικό λειτουργικό πνεύμα για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Εφαρμόζοντα ένα πολυδιάστατο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας διασφαλίζουμε:

Την συμμόρφωση και εφαρμογή

με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Την προσπάθεια

για συνεχή αναβάθμιση του επίπεδο των υποδομών μας.

Την συνεχή εκπαίδευση

του διοικητικού προσωπικού.

Το απόρρητο και η εχεμύθεια

των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Την εφαρμογή

της διεργασίας διαχείρισης του κινδύνου.

Τον σεβασμό

στα δικαιώματα των ασθενών μας.