Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Σχετικά με το MRI καρδιάς

Το Δικταίον MRI Center πρωτοπορεί στο χώρο της απεικονιστικής καρδιολογίας. Από την 01/06/2021 λειτουργεί το Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς.

Η επιστημονική μας ομάδα αποτελείται από ειδικούς Καρδιολόγους με εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα και ανώτατη πιστοποίηση τόσο από την διεθνή όσο και την Ευρωπαϊκή εταιρεία Μαγνητικού Συντονισμού Καρδιάς:

Τον Δρ. Κωνσταντινίδη Θράσο και Τον Δρ. Χατζαντώνη Γρηγόρη.

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές στην καρδιολογία η οποία έχει τεκμηριωμένο ρόλο τόσο τη διάγνωση όσο και στη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Στο Δικταίον MRI Center παρέχουμε υψηλή ποιότητα εικόνες με προηγμένες τεχνικές για την ανίχνευση και αξιολόγηση όλου του φάσματος των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η ανάλυση γίνεται στο πλέον προηγμένο λογισμικό σύστημα cvi42 της εταιρείας Circle Cardiovascular Imaging, επιτρέποντας την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιστατικών.

Ποιες είναι οι κύριες ενδείξεις για τη MRI καρδιάς;

Φλεγμονώδεις παθήσεις του μυοκαρδίου. Διάγνωση και επανέλεγχος.

Μυοκαρδιοπάθεις σε αποθηκευτικές νόσους (Fabry, αμυλοείδωση).

Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Ακριβής μελέτη παραμόρφωσης του μυοκαρδίου.

Αξιολόγηση της ζωτικότητας του μυοκαρδίου και απόφαση για διενέργεια στεφανιογραφίας.

Διατατική καρδιοπάθεια για αξιολόγηση της λειτουργικότητας της αριστερής και δεξιάς κοιλίας. Ανεύρεση αιτιολογίας της μυοκαρδιακής βλάβης

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αιτιολογία και αξιολόγηση κινδύνου αρρυθμίας. Εξέταση συγγενών πρώτου βαθμού.

Φλεγμονώδεις παθήσεις του μυοκαρδίου. Διάγνωση και επανέλεγχος.

Τοξική μυοκαρδιοπάθεια. Διάγνωση και επανέλεγχος σε ασθενείς υπό ή μετά από χημειοθεραπεία.

Φλεγμονώδεις παθήσεις του μυοκαρδίου. Διάγνωση και επανέλεγχος.

Συγγενείς καρδιακές παθήσεις σε παιδιά, σε νέους και ενήλικες για διάγνωση, παρακολούθηση και καθοδήγηση θεραπείας αποκατάστασης.

Κωδικοί ΓΕΣΥ Καρδιολογικών Εξετάσεων

Cardiac MRI Imaging For Morphology And Function

Cardiac MRI Imaging For Morphology And Function

Cardiac MRI Imaging Perfusion

Cardiac MRI Imaging For Viability Analysis

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά την διάρκεια της εξέτασης και με τις οδηγίες του ιατρού και των τεχνολόγων ακτινολόγων μας, ο ασθενής πρέπει να κρατάει την αναπνοή του για μικρά χρονικά διαστήματα. Μετά την λήψη των αρχικών εικόνων ακολουθεί η χορήγηση σκιαγραφικού. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται η αιμάτωση (perfusion) των τοιχωμάτων της καρδιάς μέσω της ανακατανομής της αιματικής ροής. Ακολούθως, λαμβάνονται οι ακολουθίες της καθυστερημένης ενίσχυσης σήματος (LGE) που μας επιτρέπουν να καθορίσουμε την πιθανή ύπαρξη ή/και την έκταση της εμφραγματικής ουλής ή περιοχών ίνωσης.
Ο ασθενής πρέπει να απέχει 24 ώρες από την λήψη καφέ, σοκολάτας, μπανάνας, μαύρου τσαγιού και energydrinks.
Η εξέταση γίνεται στο Μαγνητικό Τομογράφο και διαρκεί 45 με 60 λεπτά.