Η Ομάδα μας

Για την σωστή διάγνωση απαιτούνται πολλές ιατρικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες. Η επιστημονική μας ομάδα, ο Ακτινολόγος και οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, λαμβάνουν από την ιατρική κοινότητα, την πλέον καλύτερη αναγνώριση για τις κλινικές τους γνώσεις και δεξιότητες καθώς και με την αφοσίωσή τους στην παροχή σωστών Διαγνωστικών εξετάσεων.