Τι πρέπει να πληρώσω για την ιατρική μου εξέταση;

It is recommended that each patient ensures they hold their doctor’s referral, which might be needed to be sent to the center beforehand, so that patients are then informed of any preparation before their arrival.