15 Απρίλιος 2021

Πότε θα είναι έτοιμη η Ιατρική μου έκθεση;

Με το πέρας της ιατρικής εξέτασης, οι τεχνολόγοι μας θα επεξεργαστούν τις εικόνες τις εξέταση σας και θα τις προωθήσουν στον Δρ. Χριστόφορο Νικολάου (Ακτινολόγο) για να ετοιμαστεί η ιατρική έκθεση.

Μπορεί η Ιατρική μου έκθεση να σταλεί στο εξωτερικό;

Όλες οι εξετάσεις του μαγνητικού μας Τομογράφου μπορούν να σταλούν σε μορφή DICOM μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο email του ιατρού σας στο εξωτερικό. Για να διευθετήσετε αυτή την διαδικασία επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποδοχής του Διαγνωστικού κέντρου.