Δρ. Θράσος Κωνσταντινίδης

Καρδιολόγος

Ο Δρ Κωνσταντινίδης Θράσος είναι Ειδικός Καρδιολόγος, συμβεβλημένος με το ΓΕΣΥ και με ειδικό ενδιαφέρον στο πεδίο της Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα, Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα, Cardiac MRI). O Δρ Κωνσταντινίδης Θράσος είναι εν ενεργεία Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Καρδιαγγειακής Πρόληψης της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου και εκπροσωπεί την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης ως o EACVI HIT Ambassador (Heart Imager of Tomorrow) της Κύπρου. Παράλληλα είναι διαπιστεύμενος Εκπαιδευτής Εξειδικεύμενης Υποστήριξης Ζωής(Advanced Life Support) από το ERC (European Resuscitation Council). Ο Δρ Κωνσταντινίδης είναι διαπιστεύμενος από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, τόσο στο Διαθωρακικό(echo), όσο και στο Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα(ΤΟΕ), διαπιστεύσεις τις οποίες έλαβε κατόπιν εξετάσεων ενώ εξασκούσε ακόμα την ειδικότητα του, όντας ο νεαρότερος εν ενεργεία Καρδιολόγος στην Κύπρο που κατέχει και τις δύο διαπιστεύσεις. Κατέχει επίσης εμπειρία στο MRI Kαρδιάς (Cardiac MRI), έχοντας ολοκληρώσει το CMR Level 2 Certification Course στο Χιούστον των ΗΠΑ.